Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a realizato nouă actualizare a listei ce cuprinde modul de calcul, denumirile comerciale și prețurile de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate, introducând medicamente noi mai ales pentru pacienții cancer, boli neurologice, diabet și boli rare. O modificare importantă este introducerea unui noi subprogram pentru boli rare, unul dintre ele cu medicamente incluse condiționat. 

Ordinul comun al ministrului Sănătății și al președintelui CNAS a fost publicat marți în Monitorul Oficial, intrând în vigoare.

Astfel, noul ordin a introdus, la programul național de oncologie, 15 noi poziții (variante de metotrexat, dinutuximab, atezolizumab, regorafenib, cabozantinib, ceritinib, alectinib, midostaurin, ribociclib, asparaginază, trioxid de arsen și pomalidomidă).

 

 

Materialul integral pe www.360medical.ro