O echipă de specialiști din centrele regionale de screening, diagnostic și tratament în fenilcetonurie a elaborat un nou ghid de diagnostic și tratament al afecțiunii, care urmează să înlocuiască actualul ghid, în vigoare din 2017. 

Noul ghid a fost elaborat pentru a sprijini personalul medical în luarea deciziilor. Conținutul ghidului precizează standarde, principii care trebuie luate în considerație în managementul unui caz clinic de hiperfenilalaninemie.

Materialul din ghid este conceput pentru a fi aplicat la nivel naţional de către toate unitățile implicate în diagnosticul și tratamentul persoanelor afectate de fenilcetonurie (PKU).

La baza ghidului stau doveziile de bună practică medicală iar formatul acestuia se bazează pe experiența anterioară a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu” București (I.N.S.M.C.) în redactarea unor ghiduri de practică medicală.

 

Materialul integral pe www.360medical.ro