Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat Ordinul 705/29.05.2020 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative.

Ordinul prevede la cap IV, alin.12, că „medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavoilor cu diabet zaharat, pentru tratamentul stării posttransplant al pacienților transplantați, cu excepția tratamentului recidivei hepatitei cronice la pacienții cu transplant hepatic, pentru pacienții cu unele boli rare (mocoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, angiodemul ereditar, fibroza pulmonară idiopatică, maladia Duchenne, sindromul Prader Willi, neuropatie optică ereditară Leber și limfangioleiomiomatoză) se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis”.

Alin. 13 prevede ca” medicamentele specifice care se acordă pe perioada spitalizării bolnavilor incluși în Programul național de oncologie precum și a bolnavilor cu unele boli rare incluși în Programul național de tratament pentru boli rare se eliberează prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare; achiziționarea acestora se realizează de către unitatea sanitară, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, la prețul de achiziție, care în cazul medicamentelor nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii”.

Ordinul aprobă și „Creditele bugetare de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2020”,Programul National pentru boli rare avand alocata suma de 294.357 mii lei.

La capitolul IX, in cadrul Programului destinat bolilor rare – medicamente incluse condiționat utilizate în tratametul spitalicesc  se introduce la punctul 28 limfangioleiomiomatoză, bolnavi cu limfangioleiomiomatoză sporadică, cu boală pulmonară moderată sau funcție pulmonară în declin.

Ordinul modifica unii indicatori de evaluare astfel numarul de bolnavi cu limfangioleiomiomatoza (LAM) acceptati in program pe an este de 20, iar costul mediu per bolnav pe an este de 6540, 80 lei.

Ordinul prevede includerea  Spitalului Municipal Turnu Magurele in cadrul unitatilor care deruleaza programul .

 

Ordinul CNAS poate fi consultat AICI.